Wiadomości

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Zapraszamy do obejrzenia zdjęc z wykonywanych przez nas prac geologicznych na terenie Warszawy jak i w całym województwie mazowieckim.
17-01-2012

Oferta dla firm

Prace terenowe:

 • wiercenia geologiczne:
  • ręczne,
  • mechaniczne,
  • rdzeniowe.
 • sondowania dynamiczne sondą DPL, DPH, DPSH,
 • sondowania statyczne sondą CPT i CPT-U,
 • sondowania cylindryczne SPT,
 • próbne obciążenia płytą VSS,
 • kontrola zagęszczenia nasypów,
 • wykonywanie odkrywek z inwentaryzacją fundamentów istniejących budynków,
 • wykonywanie piezometrów obserwacyjnych,
 • odbiory geotechniczne wykopów fundamentowych,
 • dozór geotechniczny.

Badania laboratoryjne:

 • analiza granulometryczna gruntów spoistych i niespoistych,
 • określenie zawartości części organicznych, węglanu wapnia,
 • określenie gęstości właściwej, objętościowej i objętościowej szkieletu gruntowego,
 • określenie granic konsystencji oraz  stanu i konsystencji gruntów tj. stopień plastyczności, wskaźnik plastyczności, wskaźnik konsystencji,
 • określenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości szkieletu,
 • określenie wskaźnika piaskowego,
 • określenie kapilarności biernej i czynnej,
 • określenie ciśnienia pęcznienia i wskaźnika pęcznienia,
 • określenie wytrzymałości na ścinanie,
 • określenie spójności i kąta tarcia wewnętrznego.

Prace kameralne:

 • dokumentacje i opnie geotechniczne,
 • projekty geologiczno-inżynierskie,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
 • ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia,
 • opinie na temat podłoża dla budownictwa,